Hantering av personuppgifter

Vid registrering av konto på tvcheck.se lagras ett användarnamn samt för och efternamn på användaren. Dessutom krävs det att en e-postadress uppges. Adressen sparas enbart i kontaktsyfte. E-postadressen delas inte med någon annan och används enbart för internt bruk. TVCheck AB ansvarar för att uppgifterna lagras och handhas på korrekt sätt, enligt gällande lagstiftning.